Basisschool in zicht? Info voor ouders

Over de basisschool

Heb jij een kleuter van 4 en gaat hij of zij over een poosje naar school? Het is dan goed om alles te weten te komen over hoe het op de basisschool gaat. In dit artikel vertellen we je van alles over tal van zaken die op de basisschool aan bod komen. Zodoende kun je voorbereid aan een nieuw avontuur beginnen. We schrijven over vakken die straks gegeven gaan worden, de toetsen en wat je kan doen als je kind niet vanzelf mee kan komen op school.

Vanaf welke leeftijd naar school?

Veel kinderen gaan vanaf 4 jaar naar school. Dat is dan ook een mooie leeftijd om te starten met leren in groep 1. Echter is het niet verplicht om vanaf 4 jaar te starten. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud wordt. Vanaf dan is onderwijs verplicht. Maar het is wel aan te bevelen om een kind al bij 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd om te gaan met anderen en samen te spelen en wordt daarnaast voorbereid op het verdere onderwijs. Als je twijfelt kun je het beste in gesprek met de leerkracht besluiten om het schoolgaan uit te bouwen en een kind ’s middags nog thuis te houden.

De basis van het leren

Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis van kinderen gewerkt. Dit betreft veel gebieden, waaronder taal, schrijven, lezen, rekenen, godsdienst, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Ja, dat zijn veel vakken, maar kinderen leren ze beetje bij beetje. Vanaf groep 3 staat lezen en schrijven centraal, waarna in groep 4 de rest een grotere plek krijgen. Rekenen start met kleine getallen en wordt vervolgens een beetje moeilijker, maar goed bij te houden als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Enkele vakken komen dagelijks terug, waaronder taal en rekenen, maar andere vakken komen maar eens per week op het rooster.

Basisonderwijs en Cito-toetsen

Vanwege het volgen van de ontwikkeling worden er veel toetsen afgenomen. Het belangrijkste verschil zit hem tussen
methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De meeste methodetoetsen hebben direct plaats na de behandeling van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ook al zijn de resultaten bij methodetoetsen belangrijk, toch worden veelal de Cito-scores gebruikt om de resultaten in beeld te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van alle methodes en zijn goed te vertalen door de leerkrachten. Aan de hand van de scores van Cito worden twee keer per jaar plannen gemaakt om kinderen of complete groepen nog gerichter les te geven.

Moeite met school

Het kan zijn dat een leerling niet goed mee komt op de reguliere basisschool. Dat kan komen door cognitieve problemen, maar ook door aangepast gedrag of door een stoornis. Zodra een kind niet meekomt op de gewone school kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles geprobeerd te hebben om passend onderwijs voor dit kind te bieden. Het kan helaas zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door professionals naar het sbo verwezen wordt. Meestal is dat geen fijne situatie voor kinderen en ouders, maar de ervaringen leren dat het sbo veel beter in kan schatten wat een kind met leer- en gedragsproblemen nodig kan hebben en en daarop kan reageren.

Meer weten?

Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig is georganiseerd, is voor ouders niet altijd alles even duidelijk. Veel meer info vind je op de website van de regering en het ministerie van onderwijs. Maar vergeet niet om op bezoek te gaan op de school van je kleuter of school van je keuze. De richtlijnen van het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar een school mag daar zelf de invulling van bepalen. Basisscholen kunnen onderling dan ook verschillen en dat zorgt dat ouders kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op de basisschool maak je snel een afspraak en veel schoolleiders zijn blij om ouders te begroeten om hun school te showen.

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website